Thursday, December 13, 2012

Save money with Campus Book Rentals


Rent Textbooks

I have a 7th grader right now that will be thinking of college in years to come.  I'm already trying to check where I can get reasonable textbooks and I found out that instead of buying you can rent them at Campus Book Rentals.  Why didn't I think of that when I was in college?

Check out http://www.campusbookrentals.com/ because they have an awesome rental program.

Here are some of the perks..

  • save 40-90% off of bookstore prices
  • free shipping both ways
  • can highlight in the textbooks
  • flexible renting periods
  • They also donate to Operation Smile with each textbook rented
  • You can rent text books and save up to 80% now how awesome is that?


Did you know that they have been mentioned in The Wall Street Journal, News Week, The New York Times, Yahoo and Msnbc? Campus Book Rentals have been a trusted source since 2007.

Check out the prices on this book  and now check it out here That is quite a bit of savings..

Now let's talk about operation smiles..Operation Smiles are a worldwide children's charity organization that helps treat facial deformities such as cleft lips & cleft palates.  
Campus Book Rentals donates to Operation Smiles with every text book rented.


If you are still not sure what it's all about here is a video that will explain it further.


This is a sponsored post from Campus Book Rentals however all opinions are 100% my own.


4 comments:

Samantha said...

and they won't clutter up the house either :)

Closer to Lucy said...

As a full time doctoral student, I know all about the financial burden of books! My last set for just 2 classes was more than $500...rentals certainly are the better way to go.

Not only do they save but like Sam said, no clutter! Something I'm working really hard on in my house.

Thanks for the book rental resource reminder!

Ofer said...

Renting save lots of money if and only if you don’t miss the return deadline. For popular titles, a used book can at times be cheaper even than renting. You also have the option of then re-selling – but that also requires some discipline

-Ofer

The Cheap Textbooks

Unknown said...


Mục tiêu của hắn chỉ là Luân Hồi thụ. Tại tầng thứ sáu Luân Hồi thụ có ba cây. Dưới uy lực của hồn phách tu vi Vấn Đỉnh kỳ, ba Thuật Chú Sư đang chữa thương ở tầng sáu đều tử vong.

Vương Lâm lấy thế như chẻ tre tiến thẳng qua tầng bảy, tầng tám, cuối cùng xuống tới tận tầng thứ mười.

Ở đây hồn phách có tu vi Vấn Đỉnh kỳ kia lại tách ra, trở thành những hồn phách suy yếu, bay vào trong Hồn Phiên, không thể tiếp tục gọi ra.
dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật ở hà nội số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập doanh nghiệp
Hồn Phiên bị Vương Lâm thu hồi. Hồn Phiên này Vương Lâm đã cẩn thận nghiên cứu qua. Hồn phách có tu vi Vấn Đỉnh kỳ tuy rằng cường đại nhưng đáng tiếc thời gian sử dụng quá ngắn, hơn nữa lại do ngưng tụ hồn phách mà thành, so với tu sĩ Vấn Đỉnh kỳ chính thức vẫn có chênh lệch.

Mặt khác mỗi lần ngưng tụ lại gây tổn hại rất lớn cho hồn phách, phải tốn thời gian rất lâu mới khôi phục lại được. Đây cũng là nguyên nhân năm đó Độn Thiên không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì cũng chỉ ngưng hóa để chấn nhiếp địch nhân, không để cho hồn phách

Post a Comment